Po 60. roku życia następuje istotne osłabienie pamięci. Jest ono skutkiem naturalnych związanych z wiekiem zmian zachodzących w mózgu. Należy jednak pamiętać, że wbrew powszechnej opinii, nie wszystkie aspekty pamięci osób starszych ulegają osłabieniu. Nigdy nie jest za późno, żeby rozpocząć trening – naukowcy udowodnili, że nowe połączenia w mózgu mogą tworzyć się do końca naszego życia. Treści poruszane podczas spotkań z trenerem i proponowane ćwiczenia są dobrane w taki sposób, żeby trenować funkcje poznawcze, które w największym stopniu ulegają osłabieniu z wiekiem.

Podczas spotkań trenujemy:

  • pamięć roboczą (wymagającą jednoczesnego przechowywania i przetwarzania informacji), która najmocniej ze wszystkich rodzajów pamięci osłabia się z wiekiem
  • uwagę, będącą filtrem, który decyduje jakie bodźce trafią do naszej świadomości i będą mogły być zapamiętane. W sytuacji, gdy uwaga nie przepuści jakiejś informacji, nie będzie miała ona szansy zostać zapamiętana.
  • współpracę międzypółkulową będącą niezbędnym warunkiem szybkiego i efektywnego zapamiętywania. Podczas zajęć wykonujemy specjalne ćwiczenia angażujące obie półkule mózgu: lewą – analityczną, logiczną oraz prawą – artystyczną, obrazową.
  • techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętywanie. W sposób szczególny trenujemy Łańcuchową Metodę Skojarzeń, która pozwala na zapamiętywanie kilkudziesięciu wyrazów i jest bazą dla wszystkich pozostałych mnemotechnik

Ile to kosztuje?

zajęcia indywidualne online: 129 zł / lekcję

Zajęcia grupowe stacjonarne: 250 zł / lekcję

Zajęcia grupowe online: 59 zł / lekcję

  • Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 60 minut.
  • Maksymalnie 5 osób w grupie.
  • Płatności dokonywane są miesięcznie. W przypadku opłaty z góry za cały kurs, udzielany jest rabat w wysokości 5%.