Po odbyciu kursu podstawowego, zapraszamy na kontynuację spotkań z trenerem, podczas których doskonalimy zdobyte umiejętności. W dalszym ciągu skupiamy się przede wszystkim na treningu funkcji poznawczych, które w największym stopniu ulegają osłabieniu z wiekiem, czyli uwagi i pamięci roboczej (wymagającej jednoczesnego przechowywania i przetwarzania informacji). A oprócz tego dowiadujemy się:

  1. czym jest pamięć semantyczna i jak ją ćwiczyć
  2. jak zapamiętywać listy zakupów i nie korzystać z kartek
  3. jak trenować spostrzegawczość, czyli wybierać elementy ważnych spośród wielu podobnych
  4. jak ignorować dystraktory (tzw. „przeszkadzacze”), których wygaszanie jest z wiekiem coraz trudniejsze
  5. jakie ćwiczenia trenują funkcje uwagowe – czujność, przełączanie, podzielność

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Ile to kosztuje?

zajęcia indywidualne online: 129 zł / lekcję

Zajęcia grupowe stacjonarne: 250 zł / lekcję

Zajęcia grupowe online: 69 zł / lekcję