NASZE METODY

Co trenujemy?

Podczas naszych treningów ćwiczymy wszystkie funkcje poznawcze, dostosowując się do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Opierając się na najnowszych odkryciach psychologii poznawczej, nieustannie doskonalimy nasze autorskie programy nauczania.

Uwagę

Trening uwagi polega na wykonywaniu zadań wymagających długiego skupienia, ignorowania dystraktorów (tzw. „przeszkadzaczy”), a także działania pod presją czasu i w szybko zmieniających się warunkach. Ćwiczymy umiejętności, które później uczestnicy przenoszą na naukę szkolną i życie codzienne.

Pamięć krótko- i długotrwałą

Poznajemy mnemotechniki, czyli techniki pamięciowe usprawniające zapamiętywanie m.in. materiału szkolnego. Uczymy, jak zapamiętywać daty, mapy, tabele, definicje, trudne pojęcia i słówka z języków obcych. Już po pierwszych zajęciach uczniowie potrafią zapamiętać 30 elementów, co jest nie lada wyczynem.

Pamięć roboczą

Odpowiadającą za jednoczesne przechowywanie i przetwarzanie informacji. Badania pokazują, że to właśnie jej pojemność wpływa na osiągnięcia szkolne, akademickie i życie codzienne. Ten rodzaj pamięci też najmocniej osłabia się z wiekiem.

Myślenie logiczne

Ćwiczymy umiejętność analizy faktów, wyciągania wniosków, kojarzenia. Dzięki logicznemu myśleniu (rozumowaniu) jesteśmy w stanie podejmować decyzje i skutecznie rozwiązywać zadania i problemy.

Notowanie

Uczymy, jak dobrze wykonywać notatki metodą Map Myśli (Mind Mapping), angażujące prawą półkulę mózgu. Ta cenna umiejętność pozwala porządkować materiał, ułatwia naukę z różnych źródeł i umożliwia szybkie powtórki.

Integrację międzypółkulową

Podczas zajęć wykonujemy specjalne ćwiczenia angażujące obie półkule mózgu: lewą - analityczną, logiczną oraz prawą - artystyczną, obrazową. Współpraca międzypółkulowa jest niezbędnym warunkiem szybkiego i efektywnego zapamiętywania.

Kreatywność

Twórczość jest kompetencją, którą można wyćwiczyć. Uczymy nieszablonowego myślenia i znajdowania kreatywnych rozwiązań, które są niezwykle potrzebne w szkole, pracy i życiu codziennym.

KONTAKT

Masz pytania? Napisz do nas!