W szkole koniec semestru, przed nami upragnione ferie. Co jednak zrobić, jeśli półroczne wyniki w nauce dziecka dalekie są od naszych oczekiwań? Podpowiadamy jak wykorzystać drugą połowę roku szkolnego, żeby oceny na świadectwie były powodem do dumy.

Za nami dopiero połowa roku szkolnego. Jeśli naszemu dziecku nauka nie poszła najlepiej w pierwszym semestrze, będziemy mieli jeszcze czas, żeby to nadrobić. Do pracy trzeba się jednak zabrać już teraz – nie uda się bowiem nadrobić wszystkich zaległości w czerwcu.

Warunki skutecznej nauki

Mimo tego, że uczymy się przez całe życie, to tylko nieliczne metody nauczania są skuteczne dla każdego z nas, niezależnie od wieku. Dlatego jeśli chcemy, żeby nauka była efektywna, kluczowy jest dobór odpowiedniej metody. W szczególnej sytuacji są dzieci, które uczą się bardzo szybko, ale wymagają specjalnych technik, dostosowanych do ich rozwoju poznawczego.

Istnieją trzy główne warunki skutecznego uczenia się: Po pierwsze musimy skoncentrować naszą uwagę na nowych informacjach, jakie mamy zapamiętać. Po drugie potrzebujemy przywołać z pamięci posiadane już wiadomości. W końcu musimy powiązać nowe wiadomości z posiadaną już wiedzą. Dopiero realizacja wszystkich trzech kroków pozwala nam efektywnie przyswoić nowe informacje.

Uwaga dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, często ma impulsywny i krótkotrwały charakter. Dopiero w miarę upływu czasu nasze pociechy uczą się sposobów wykonywania zadań, nauki i kontrolowania uwagi. Zaczynają też wykorzystywać powtarzanie jako sposób na zapamiętanie i uczą się wnioskowania. Warto nie zaprzepaścić zdobywanych przez dziecko umiejętności, a już od początku je ćwiczyć.

Kilka kroków do sukcesu

Żeby dziecko osiągnęło sukces, musi mieć wsparcie w rodzicach. Nie jesteśmy bezradni wobec złych ocen naszego ucznia – wystarczy, że będziemy pamiętać o kilku wskazówkach, a rezultaty zobaczymy już wkrótce.

  • Miejsce do nauki – staraj się, żeby dziecko w miarę możliwości zawsze uczyło się w jednym miejscu. Ułatwi to mu koncentrację na zadaniach, a znane, stale to samo otoczenie nie będzie go rozpraszać.
  • Skojarzenia – obrazy zapamiętuje się łatwiej niż słowa, dlatego ucząc się, musimy tworzyć je w umyśle. Jeśli dziecko na początku ma trudności, pomóżmy mu tworzyć skojarzenia z wiadomościami z lekcji, unikając mechanicznych, wielokrotnych powtórek materiału. Dobrym sposobem ćwiczenia jest też redagowanie krótkich opowiadań, gdyż wzbogacają one wyobraźnię. Po kilku próbach dziecko już samo będzie potrafiło kojarzyć słowa z obrazami i przekona się, jak bardzo ułatwia to zapamiętywanie.
  • Zajęcia pozalekcyjne – wspólnie z dzieckiem mądrze wybierajcie zajęcia, na które uczęszcza popołudniami. Nie sztuką jest zapisać się na kilkanaście zajęć, ale wybrać te, na których pociecha naprawdę się czegoś nauczy. Zamiast korepetycji, warto posłać dziecko na kurs, który nauczy dziecko jak się uczyć. Efekty będą widoczne w ocenach ze wszystkich przedmiotów. Kursy ćwiczące pamięć dzieci można znaleźć TUTAJ
  • Systematyczność – przypominajmy dziecku, że tylko poprzez systematyczną naukę może osiągnąć oczekiwane efekty. Wyznaczcie czas w ciągu dnia, który będzie poświęcony tylko na naukę i przestrzegajcie tego. Dzięki temu Wasz uczeń będzie wiedział co i kiedy ma robić.
  • Na głos – głośne uczenie się ułatwia zapamiętywanie. Dlatego przepytuj dziecko z tego, czego się nauczyło. W ten sposób wychwycicie luki w wiedzy lub niezrozumiałe przez dziecko fragmenty, którym szybko będziecie mogli zaradzić.
  • Wytrwałość – każdy początek jest trudny. Nie poddawaj się, gdy dziecko przynosi pierwszą, drugą czy trzecią złą ocenę. Wszystkie trudności są do pokonania, potrzeba jednak czasu i cierpliwości. Powodzenia!