BLOG

Czy gry komputerowe trenują nasz umysł?

mprzedniczek, June 16, 2021, 8:41 p.m.

Na rynku dostępne są platformy do treningów poznawczych, które pozwalają trenować umysł. Skoro platformy treningowe oparte są o proste gry, to czy „zwykłe” gry komputerowe też mogą być treningiem poznawczym? To będzie dobra wiadomość dla naszych dzieci – okazuje się, że tak! Szczególnym swoim zainteresowaniem badacze objęli dwa typy gier akcji:

 • Gry strategiczne czasu rzeczywistego (real time strategy – RTS)
 • Gry zręcznościowe (tzw. strzelanki, first person shooters – FPS)

Gry te wymuszają od użytkownika zaangażowanie wielu procesów poznawczych: spostrzegania (jednoczesne śledzenie kilku poruszających się obiektów), uwagi (utrzymanie odpowiedniego poziomu czujności), pamięci roboczej (odświeżanie informacji, przełączanie się między zadaniami) czy zdolności planowania czynności.

W swoim artykule przeglądowym trzy psycholożki [1] pokazują, że gracze w porównaniu z niegraczami są sprawniejsi w niejednym aspekcie funkcjonowania poznawczego – wyniki te przedstawiam w poniższej tabeli. Z drugiej strony istnieją badania, które nie potwierdzają różnic w sprawności funkcjonowania poznawczego u osób grających i niegrających. Przypuszczalnie to rodzaj gry ma kluczowe znaczenie w poprawie zdolności poznawczych.

Zdolności poznawcze Co się poprawiło?
spostrzeganie
 • zdolności wzrokowo-przestrzenne
 • wrażliwość na kontrast
 • integracja informacji
 • aktywny charakter spostrzegania, w którym korzystamy z procesów pamięciowych (tzw. procesy góra-dół)
uwaga
 • selektywność (wybiórczość) uwagi
 • uwaga wzrokowa – jednoczesne śledzenie wielu obiektów
 • zdolność rozdzielania zasobów uwagowych do wykonywania różnych zadań
pamięć robocza
 • odświeżanie informacji
 • przełączanie się między zmieniającymi się regułami
 • hamowanie nieistotnych informacji
szybkość przetwarzania informacji (czas reakcji)
 • przeszukiwanie pola wzrokowego
 • poprawność oraz szybkość reagowania na bodźce i ignorowania „przeszkadzaczy”

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kowalczyk, Brzezicka, Kossut (2014).

Czy te doniesienia oznaczają, że teraz powinniśmy zgadzać się na spędzanie przez nasze dzieci godzin przed komputerem, bo one trenują grając w gry? Nie do końca... Trening odbywa się tylko do pewnego momentu – kiedy gra staje się łatwa, zostajemy w niej ekspertami i nasze reakcje zaczynają być automatyczne, przestajemy trenować.

[1] Kowalczyk, N., Brzezicka, A., Kossut, M. (2014). Zmiany neuroplastyczne w wyniku intensywnych treningów poznawczych: porównanie tradycyjnego podejścia i metod wykorzystujących gry komputerowe. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 9(3-4), 104-111.

ZOBACZ TEŻ: